OSBERGET CMS
+47 7000 90 90
service@osberget.no
www.osbergetcms.no

Dette domenet er parkert hos Osberget AS.
Har du spørsmål, kontakt oss.

– FANTASTISK ENKELT!

Nettsida til bedrifta di er sjølve navet i kommunikasjonen, den viktigaste
kanalen. Det er som regel eit hovudmål å fortelje verda om
organisasjonen, og nettet fungerer hurtig og effektivt.
Men er nettsida di er tilpassa mobil?

Fantastisk enkelt
Kan du Word,
kan du Osberget CMS.
Moderne design
Våre kompetente designarar
leverer moderne og funksjonell design.
Dynamisk CMS
Fleksibel løysing med høve til
å tilpasse både innhald og omfang.
Justerbar design
Vi tilpassar nettsida di for
skjerm, lesebrett og smarttelefon.
Påmeldingsskjema
Eit praktisk verktøy for
å effektivisere arbeidsflyten din.
Nyheitsbrev
Nyheitsbrev er ei effektiv, målbar
og brukarvennleg e-postmarknadsføring.

OSBERGET CMS
+47 7000 90 90
service@osberget.no
www.osbergetcms.no